Панаир на науката и иновациите – Innofair 2024

На 17 февруари 2024 година (събота) се проведе ежегодният Панаир на науката и иновациите – Innofair 2024, организиран от Института по математика и информатика в партньорство с Клуб Млади Таланти. Научният панаир цели да открие научни таланти сред младежите на възраст 14-19 години, да съдейства в бъдещото им развитие и да даде международен форум на…

Детайли

Представяне на възможностите и предизвикателствата за работа с новия суперкомпютър ХЕМУС, 17 февруари 2024, София

На 17 февруари 2024 година в рамките на международната конференция “Динамична математика в образованието”, организирана от ИМИ-БАН, проф. Е. Атанасов (ИИКТ-БАН) изнесе поканен доклад „Суперкомпютърът Хемус – възможности и предизвикателства“, в който представи новите високопроизводителни технологии, характеристиките на ХЕМУС, резултатите от бенчмарк тестовете и предизвикателствата пред миграцията на приложенията. Показани бяха услугите на Националния център…

Детайли

Среща НЦВРП-LTER-BG, 16 януари 2024, ИИКТ-БАН

На 16 януари 2024 г. в сградата на ИИКТ-БАН се проведе работна среща между представители на LTER-BG, обект на НПКНИ, и НЦВРП. На срещата бяха представени двете инфраструктури, НЦВРП и LTER-BG, и бяха разгледани възможностите за сътрудничество. В срещата участваха: (а) представители на LTER-BG: Светла Дончева (ръководител на LTER-BG), Радка Фикова, Кремена Гочева, Людмила Лозанова,…

Детайли

Суперкомпютърът ХЕМУС вече е въведен в експлоатация в ИИКТ

През октомври 2023 г. беше въведен в експлоатация новият петаскейл суперкомпютър ХЕМУС в ИИКТ-БАН. Суперкомпютърът ХЕМУС има пикова (теоретична) производителност от над 3 PetaFlops, 148 броя сървъри (разпределени в две подсистеми) и неблокираща InfiniBand свързаност. Подсистемата с универсални многоядрени процесори се състои от 128 двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL220n Gen10 Plus с директно течно охлаждане…

Детайли

Форум на потребителите на високопроизводителните пресмятания в България, 2023

Ежегодният Форум на потребителите на високопроизводителните пресмятания в България тази година беше проведен в София Тех Парк на 16 ноември 2023. През последните три години организатор на Форума е Националният център за компетентност по високопроизводителни технологии, изграден в рамките на проект „Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC”, фаза 1 и 2. Форумът беше открит…

Детайли

Форум на потребителите на високопроизводителните пресмятания в България, 2023

Ежегодният Форум на потребителите на високопроизводителните пресмятания в България тази година беше проведен в София Тех Парк на 16 ноември 2023. През последните три години организатор на Форума е Националният център за компетентност по високопроизводителни технологии, изграден в рамките на проект „Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC”, фаза 1 и 2. Форумът беше открит…

Детайли

Семинар „Високопроизводителни изчисления за математиката и нейните приложения“, 28 юни 2023, София

На 28 юни 2023 г. (сряда) Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП) организира работен семинар “Високопроизводителни изчисления за математиката и нейните приложения“, който е фокусиран върху внедряването на високопроизводителни пресмятания (ВПП) в математиката и нейните приложения. Домакин на събитието е Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките. С нарастващата нужда…

Детайли

Семинар „Високопроизводителни изчисления за математиката и нейните приложения“, 28 юни 2023, София

На 28 юни 2023 г. (сряда) Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП) организира работен семинар “Високопроизводителни изчисления за математиката и нейните приложения“, който е фокусиран върху внедряването на високопроизводителни пресмятания (ВПП) в математиката и нейните приложения. Домакин на събитието е Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките. С нарастващата нужда от…

Детайли

Код на месеца – представяне на AVBP (EXCELLERAT CoE), 28 юни 2023,12:00-12:45 EEST, онлайн

CASTIEL подготвя нов формат, наречен „Индустриален код на месеца“, в който центровете за върхови постижения ще представят подходящи за използване от индустрията кодове в рамките на кратки уебинари.В първото издание ще бъде представен кода AVBP на Центъра за върхови постижения Excellerat. Проектът AVBP стартира през 1993 г. по инициатива на Michael Rudgyard и Thilo Schönfeld…

Детайли

Годишна конференция на НЦВРП, 11 май 2023

На 11 май 2023 се проведе годишната конференция на консорциум НЦВРП при следния дневен ред: 1. Преглед на извършената работа по проекта в периода 2022/2023 г. 2. Административни и финансови въпроси 3. Обсъждане на планираните инициативи до края на текущото споразумение 4. Разни Конференцията беше проведена онлайн. Присъстваха представители на всички партньори. Работата по текущото…

Детайли