ВИРТУАЛНА СРЕДА

СЪВРЕМЕННИ ПРЕСМЯТАНИЯ

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

СЕТОВЕ ДАННИ

НАУЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

СОФТУЕРНИ СРЕДСТВА И УСЛУГИ

Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП) предоставя изчислителни ресурси и софтуерни услуги за научни изследвания и иновации от индивидуалните изследователи и съществуващите научни инфраструктури в България, обекти на Пътната карта на научни инфраструктури (НПКНИ).

Основната цел на НЦВРП е осигуряването на стабилни и надеждни услуги по устойчив начин, в дългосрочен план, при максимална гъвкавост, изключителна кооперативност и разбиране на потребителите от различни дисциплинарни области, които поставят специфични за тях проблеми и искат подкрепа за използване на електронната  инфраструктура. Това е изключително трудна задача, изискваща опитни, информирани и мотивирани специалисти в областта на е-инфраструктурата, за да се съответства инфраструктурата на развитието на съвременния хардуер и софтуер.

Цитиране: „Изследването, довело до постигането на тези резултати, е извършено с помощта на инфраструктурата, закупена по Националната пътна карта за РИ, финансирана от МОН на Република България (договор № Д01-325/01.12.2023г.).”

 

НЦВРП се изгражда от консорциум с водеща организация
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – БАН и членове:

НЦВРП е обект на Националната Пътна Карта за научни инфраструктури и се
финансира от Министерство на образованието и науката

ИИКТ-БАН представлява НЦВРП в международните организации PRACE и EGI