Университетът е първото българско висше училище.

Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция.

Открийте за себе си най-големия и модерен учебен научноизследователски център в България със 119 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки с помощта на нашия сайт.

 

Мисия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е основният национален висш образователен, научно-изследователски, културен и информационен център с високо международно признание.

  • Университетът е образец на научно-изследователска и преподавателска работа с широко културно и обществено значение.
  • Университетът формира ядрото на българската интелигенция и просвещава българското национално самосъзнание.
  • Университетът допринася решително за българското участие в световното развитие на науката и образованието.
  • Университетът играе активна роля в проектирането и провеждането на политики с национално, регионално и международно значение.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието. Университетът развива науката и обучава студенти във всички нейни области, възпитава високообразовани, национално отговорни личности, които водят българската нация към духовно извисяване и благоденствие.