Техническият университет-София (ТУ-София) е най-големият образователен и научен комплекс в България в областта на техническите  науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите създатели. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, повече от 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.

Научно-изследователският сектор организира, координира и обслужва научната и приложната дейности в университета ни, финансирани от държавния бюджет, международни проекти, местни и чуждестранни фирми, фондове и програми. Ние провеждаме интензивни научни и приложни изследвания и създаваме тесни връзки с бизнеса.