Всеки потребител трябва внимателно да прочете документа Acceptable Use Policy и да го подпише когато пожелае да отвори своя акаунт. Този документ може да бъде свален от тук.

Правилник за използване на интелектуаклната собственост на ИИКТ-БАН: тук.

Правилник за ползване на компютърните ресурси в ИИКТ-БАН: тук.

Заявката за получаване на достъп до HPCG може да бъде намерена: тук.

Заявката за получаване на достъп до АВИТОХОЛ може да бъде намерена: тук.