Обучение “Оптимизация на приложения върху суперкомпютър ХЕМУС“, 20.06.2024, в рамките на NMSCAA”24 (ще има и ОНЛАЙН достъп)

На 20 юни 2024 г. в рамките на международната конференция  “Numerical Methods for Scientific Computations and Advanced Applications” (NMSCAA’24), 17-21 юни 2024 г., Созопол, България, https://parallel.bas.bg/Conferences/nmscaa24/, ще се проведе обучение в две части:“Оптимизация на приложения върху суперкомпютър ХЕМУС“, и „Крей: програмна среда“. За участниците в конференцията обучението ще се проведе присъствено в Обучителния Център на…

Виж още

Обучителен семинар “HPC storage in Data Centre”, 26 март 2024, ИИКТ

На 26 март (вторник) в сградата на ИИКТ-БАН, зала 105, бл. 25А, от 15 ч, ще се проведе обучителен семинар на тема “HPC storage in Data Centre”. Ще бъдат представени нови разпределени файлови системи и организацията на достъп до системите за съхранение на данни в Дейта центъра на ИИКТ.

Виж още

Обучение за докторанти и млади учени „Високопроизводителни пресмятания с използване на ХЕМУС“, 29 март 2024, ИИКТ

Ежегодният обучителен курс за докторанти и млади учени в областта на високопроизводителните пресмятания ще се проведе присъствено на 29 март 2024 година /петък/ в ИИКТ-БАН (зала 105 на бл. 25А) от 14:00 до 17:00 часа. Темата на курса е: Високопроизводителни пресмятания с използване на ХЕМУС Програмата включва: 1. Запознаване със суперкомпютъра ХЕМУС 2. Програмиране с…

Виж още

Консултации за разработчици на приложения в областта на високопроизводителните пресмятания през май 2023

Три консултации за разработчици на приложения с използване на високопроизводителни пресмятания ще се проведат присъствено в сградата на ИИКТ (ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А) на следните дати: 4 май: математика (компютърна алгебра, генератори на редици с малък дискрепанс, коригиращи кодове и др.) 12 май: климатология (регионални климатични модели) 18 май: културно-историческо наследство (възстановяване на…

Виж още

Обучителен семинар „Високопроизводителни пресмятания за начинаещи”, 24 март 2023, ИИКТ

Въвеждащо обучение за използване на високопроизводителното оборудване на ИИКТ-БАН с практически демонстрации на суперкомпютъра Авитохол, ще се проведе хибридно на 24 март (петък) от 14 до 16 часа в ИИКТ-БАН, зала 105 на бл. 25А. Обучението е предназначено за нови потребители – докторанти и млади научни работници. Онлайн участниците ще получат линк за семинара по…

Виж още

Обучителен семинар “Авитохол – среда, библиотеки, средства и услуги”, ИИКТ, 20.09.2022

На 20 септември в ИИКТ (зала 105) се проведе обучителен семинар на тема “Авитохол – среда, библиотеки, средства и услуги” с лектор проф. Атанасов, ръководител на секция “Скалируеми алгоритми и приложения с Център за високопроизводителни пресмятания”. Проф. Атанасов  представи софтуерната среда на суперкомпютъра Авитохол, инсталираните нови версии на библиотеки, пакети и други софтуерни продукти. Специално…

Виж още

Обучителен семинар в ИИКТ за представяне на нов софтуер за работа с данни, 13 юли 2022 (онлайн)

На 13 юли от 10:00 до 12:00 ще се проведе виртуално обучение върху новия софтуер, закупен за Дейта Центъра на ЦВП по Информатика и ИКТ. Тъй като обучението е онлайн, регистрацията е задължителна. Регистрираните участници ще получат линк за събитието, както и друга полезна информация. Информацията за събитието: тук Програма: тук Регистрация: тук

Виж още

Обучение за потребители “Отворени данни: услуги и хранилища”, 26 ноември 2021

На 26 ноември от 14 ч. онлайн ще се проведе обучение за потребители, на което ще бъдат представени услуги и хранилища за работа с отворени данни. Обучение е част от поредица национални обучителни семинари в областта на отворената наука, организирани в рамките на проекта NI4OS-Europe специално за българските потребители. Обучението се организира от ИИКТ-БАН и…

Виж още

Обучителен семинар “Пресмятания с квантови отгряващи компютри”, 26 и 28 октомври 2021

Две лекции върху Квантови отгряващи компютри за решаване на оптимизационни задачи ще изнесе на 26 и 28 октомври 2021 от 14:00 ч. д-р Христо Джиджев, изследовател в „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Повече информация за уебинарите може да намерите тук.

Виж още

Онлайн обучение “Въведение в суперкомпютърните пресмятания”, 22 октомври 2021

Екипът на НРС центъра в ИИКТ-БАН организира обучение в суперкомютърните пресмятания с практически демонстрации на суперкомпютъра Авитохол за нови потребители, което ще се проведе ОНЛАЙН на 22 октомври (петък) от 14 до 17 ч. Обучението е предназначено за докторанти и млади научни работници и цели запознаването им с използването на високопроизводителните системи в ИИКТ-БАН. Онлайн…

Виж още