Партньор СУ
Административни данни
Име на системата ФИЗОН
Кратко описание на системата Хетерогенен клъстер GRID
Собственик СУ
Технически спецификации
Брой сървъри 96
Спецификация на сървъра SuperMicro CPU-Quad
Спецификация на процесора Xeon 5335; Xeon 5420; Xeon E5-2620; Xeon E5-2650v4; Tesla M2090
CPU ядра на сървърa 8, 8, 12, 24, 16
Памет на сървърa 12 GB, 16 GB, 16 GB, 64 GB, 94GB
Общ брой CPU ядра 216
Максимален брой паралелни процеси на един процесор 240
Тип на свързване Infiniband DDR & FDR
Закъснение при свързване 1.1 to 1.5 μs
Свързваща лента 20 – 56 Gbps
Тип на локалната файлова система NFS & Lustre
Общо съхранение на данни 48TB
Тип ускорители nVidia Tesla M2090 & K80
Брой на ядрата 6200
Ускорители на сървър 2
Сървъри, оборудвани с ускорители 1
Макс. производителност (Tflops, двойна точност) 3.5
Реална производителност (Tflops, двойна точност) 3.2
Операционна система Ubuntu and CentOS
Версия 16.06 LTE ; 7x
Система за управление на задачите Sun Grid Engine & Slurm
Средства за разработка Intel Vtune, Eclipse (incl. Intel XE support, PyDev, Photran), Nsight Eclipse (CUDA support), Nvidia Visual Profiler, Intel Inspector, Jupyter Notebook, Jupyter Console, PyCharm, git
Компилатори и библиотеки Компилатори: Intel Compilers, PGI Compilers, GNU C/C++/Fortran Compilers, OpenJDK; Интерпретатори: Python 2.7.x (Intel), Python 2.7.x (GCC), Intel Python 3, Python 3.6.x (GCC), TCL 8.5 (GCC), Perl 5.16 (GCC), Julia 1.1; Библиотеки/модули/добавки: Intel MKL, Intel DAAL, OpenMPI (Intel), OpenMPI (GCC), MPICH2 (Intel), MPICH2(GCC), HDF5 (Intel), HDF5+MPI (Intel), HDF5(GCC), NetCDF (Intel), NetCDF(GCC), PyDAAL, NumPy, SciPy, H5py, PyTables, mpi4py, pandas, matplotlib, sympy, tensorflow-gpu, MDAnalysis, OpenVINO, CUDA+cuDNN (8.x,9.x,10.x)
Приложен софтуер GROMACS, Quantum Espresso, ABINIT, CP2K, elk, WRF, Maple, Matlab, Mathematica, Siesta, Kshell, GAUSSIAN, LAMMPS, Tensorflow (with GPU support, on Intel Python 3), NAMD, CHARMM, PG-Storm
Мрежови комутатори HP ProCurve – 13 бр., Allied Telesis – 3 бр.
Непрекъсваемо захранване Liebert Emerson GTX3 10kVA – 1 бр., Liebert GTX2 10kVA – 1 бр., Gtex 10kVA – 1 бр., UPS Electa 20kVA – 1 бр.