Партньор ТУ
Административни данни
Име на системата LinBladeTU
Кратко описание на системата Клъстер
Собственик ТУ-София
Технически спецификации
Брой сървъри 17
Спецификация на сървъра 2x Blade Server HS22, 2x Intel Xeon Quad Core E5606, 12GB RAM
3x Blade Server HS21, 1x Intel Xeon Quad Core E5405, 6GB RAM
1x Blade Server HS22, 1x Intel Xeon Quad Core E5507, 3GB RAM
2x Blade Server HS22, 2x Intel Xeon Quad Core E5504, 6GB RAM
1x Blade Server HS22, 1x Intel Xeon Quad Core E5607, 12GB RAM
4x Opteron Server, 1x AMD Opteron Processor 1210, 2GB RAM
2x IBM System x3650, 2x Intel Xeon Quad Core E5160, 4GB RAM
1x IBM System x3650 M3, 2x Intel Xeon Quad Core E5606, 16GB RAM
Спецификация на процесора 6x Intel Xeon E5606, 4 Cores, 4 Threads, 2.13 GHz, 8 MB Cache
3x Intel Xeon E5405, 4 Cores, 4 Threads, 2.00 GHz, 12 MB Cache
4x Intel Xeon E5504, 4 Cores, 4 Threads, 2.00 GHz, 4 MB Cache
1x Intel Xeon E5507, 4 Cores, 4 Threads, 2.26 GHz, 4 MB Cache
1x Intel Xeon E5607, 4 Cores, 4 Threads, 2.26 GHz, 8 MB Cache
4x AMD Opteron 1210, 2 Cores, 2 Threads, 1.80 GHz, 2 MB Cache
4x Intel Xeon E5160, 4 Cores, 4 Threads, 3.00 GHz, 4 MB Cache
CPU ядра на сървърa From 2 to 8 Cores
Памет на сървърa From 2G to 16GB
Общ брой CPU ядра 84
Максимален брой паралелни процеси на един процесор 4
Тип на свързване 1 Gbit 16 Port Cisco Router
Закъснение при свързване 1 ns
Свързваща лента 1 Gbit
Тип на локалната файлова система XFS
Общо съхранение на данни 10TB
Тип ускорители NVIDIA Tesla M2070
Брой на ядрата 2496
Ускорители на сървър 1
Сървъри, оборудвани с ускорители 1
Макс. производителност (Gflops, двойна точност) 515
Реална производителност (Gflops, двойна точност) 515
Операционна система CentOS 7 x86_64
Версия 7.6.1810
Система за управление на задачите slurm
Средства за разработка Apache Spark, Hadoop, Apache Storm
Компилатори и библиотеки Spark Mllib, GraphX, Spark Streaming, SparkR, MPI
Приложен софтуер Apache Spark, Hadoop, Apache Storm, Eclipse