Всеки потребител, който желае да получи достъп до клъстера или има въпроси, може да пише на адрес: hpc@phys.uni-sofia.bg

Повече информация относно клъстера и употребата му може да намерите тук.