Информация за потребителите на BG05-SUGrid:
Грид сайта BG05-SUGrid е част от Европейската грид инфраструктура (EGI). Към момента се поддържат виртуалните организации CMS и OPS. Към грид сайта има инсталиран и конфигуриран потребителски интерфейс ( ui.grid.uni-sofia.bg ), чрез който могат да бъдат използвани ресурсите на Европейската грид инфраструктура. Изисква се валиден грид сертификат и регистрация към виртуалните организации CMS или OPS. За създаване на акаунт на потребителския интерфейс, се свържете с администраторите на грид сайта на адрес: admin@grid.uni-sofia.bg. Повече информация за използване на ресурсите на сайта може да намерите на адрес: https://grid.uni-sofia.bg/site/index.php/Grid_Usage

Информация за потребителите на PhysOn:
Всеки потребител, който желае да получи достъп до клъстера или има въпроси, може да пише на адрес: hpc@phys.uni-sofia.bg

Повече информация относно клъстера и употребата му може да намерите на адрес: http://physon.phys.uni-sofia.bg/network-access-bg