Високопроизводителната изчислителна сиситема – Авитохол е в списъка ТОП500 (388-мо място, ноември 2015).

Състои се от 150 сървърa от платформата HP Cluster SL250S GEN8, всеки с по 2 Intel Xeon E2650v2 процесора и 2 копроцесора Intel Xeon Phi 7120P.

Партньор ИИКТ-БАН
Административни данни
Име на системата Авитохол
Кратко описание на системата Суперкомпютър
Собственик ИИКТ-БАН
Технически спецификации
Брой сървъри 150
Спецификация на сървъра HP SL250s Gen8 PE3
Спецификация на процесора Intel Xeon E5-2650 v2 2.6GHz
CPU ядра на сървърa 16
Памет на сървърa 64GB
Общ брой CPU ядра 2400
Максимален брой паралелни процеси на един процесор 4800
Тип на свързване Infiniband FDR
Закъснение при свързване 1.1 μs
Свързваща лента 56 Gbps
Тип на локалната файлова система Lustre
Общо съхранение на данни 96TB
Тип ускорители Xeon Phi 7120P
Брой на ядрата 61
Ускорители на сървър 2
Сървъри, оборудвани с ускорители 150
Макс. производителност (Tflops, двойна точност) 410
Реална производителност (Tflops, двойна точност) 264
Операционна система Red Hat Enterprise Linux(RHEL)
Версия 6.7
Система за управление на задачите Torque
Средства за разработка Intel Inspector, Scalasca, etc.
Компилатори и библиотеки GCC, Intel; Intel MKL, etc.
Приложен софтуер Boost, CMake, CP2K, CPMD, Dalton, FFTW, Gromacs, gsl, HDF5, MVAPICH2, NetCDF, NWChem, Octave, OpenFOAM, PETSc, Python, Quantum Espresso, R, RegCM, Score-P, SLEPc, SPRNG5, WRF, etc.