Партньор СУ
Административни данни
Име на системата BG05-SUGrid
Кратко описание на системата Високо производителен изчислителен клъстер
Собственик СУ
Технически спецификации
Брой сървъри 96
Спецификация на сървъра Supermicro X8DTT-HF
Спецификация на процесора Intel Xeon L5640 Six core, 2.26 GHz
CPU ядра на сървърa 12
Памет на сървърa 46GB
Общ брой CPU ядра 1152
Максимален брой паралелни процеси на един процесор 2304
Тип на свързване Gigabit Ethernet
Закъснение при свързване Not Measured
Свързваща лента 1 Gbps
Тип на локалната файлова система Lustre/NFS
Общо съхранение на данни 512 TiB
Операционна система Centos 7.6 / Debian 9.3 (NetBoot)
Версия 7.6 / 9.3
Система за управление на задачите PBS & Condor
Приложен софтуер UMD-UI, DMLite-DPM, HTCondor-CE