Всеки потребител трябва внимателно да прочете документа Acceptable Use Policy

Заявката за получаване на достъп до университетския изчислителен клъстер LinBladeTU на ТУ-София може да бъде намерена: тук.