Сътрудничество между НЦВРП и НГИЦ

През м. април 2024 г. се проведоха работни срещи между представители на ИИКТ-БАН (координатор на НЦВРП, http://nchdc.acad.bg/) и представители на НИГГГ-БАН (координатор на НГИЦ, https://ngic.bg/) относно предоставяне на хостинг услуги на суперкомпютъра Авитохол за нуждите на НГИЦ . Авитохол е основната суперкомпютърна система на НЦВРП, която предоставя прозрачен и сигурен достъп и услуги на другите…

Виж още

53-ТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ

В началото на м. април (1-5 април 2024 г.) в Боровец се проведе 53-тата Пролетна сесия на Съюза на математиците в България (СМБ). Програмата включваше доклади по покана, юбилейни доклади и научни съобщения в три секции, както и дискусии по актуални теми в областта на математиката, информатиката и информационните технологии . На проведената в рамките…

Виж още

Посещение в Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ-БАН и обучителен семинар за студенти от Университета по хранителни технологии – Пловдив, 1 април 2024

Студенти по специалност Компютърни системи и технологии от УХТ-Пловдив, ръководени от  проф. Атанаска Босакова-Арденска, посетиха ИИКТ-БАН на 1 април 2024 г. за изнесено обучение. Групата беше посрещната от проф. Емануил Атанасов и експертите Мария Дурчова и Александър Кирилов. Програмата включваше: Посещение в Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ-БАН Обучителен семинар Студентите бяха запознати с високопроизводителните…

Виж още

Обучителен семинар “HPC storage in Data Centre”, 26 март 2024, ИИКТ

На 26 март (вторник) в сградата на ИИКТ-БАН, зала 105, бл. 25А, от 15 ч, ще се проведе обучителен семинар на тема “HPC storage in Data Centre”. Ще бъдат представени нови разпределени файлови системи и организацията на достъп до системите за съхранение на данни в Дейта центъра на ИИКТ.

Виж още

Обучение за докторанти и млади учени „Високопроизводителни пресмятания с използване на ХЕМУС“, 29 март 2024, ИИКТ

Ежегодният обучителен курс за докторанти и млади учени в областта на високопроизводителните пресмятания ще се проведе присъствено на 29 март 2024 година /петък/ в ИИКТ-БАН (зала 105 на бл. 25А) от 14:00 до 17:00 часа. Темата на курса е: Високопроизводителни пресмятания с използване на ХЕМУС Програмата включва: 1. Запознаване със суперкомпютъра ХЕМУС 2. Програмиране с…

Виж още

Панаир на науката и иновациите – Innofair 2024

На 17 февруари 2024 година (събота) се проведе ежегодният Панаир на науката и иновациите – Innofair 2024, организиран от Института по математика и информатика в партньорство с Клуб Млади Таланти. Научният панаир цели да открие научни таланти сред младежите на възраст 14-19 години, да съдейства в бъдещото им развитие и да даде международен форум на…

Виж още

Представяне на възможностите и предизвикателствата за работа с новия суперкомпютър ХЕМУС, 17 февруари 2024, София

На 17 февруари 2024 година в рамките на международната конференция “Динамична математика в образованието”, организирана от ИМИ-БАН, проф. Е. Атанасов (ИИКТ-БАН) изнесе поканен доклад „Суперкомпютърът Хемус – възможности и предизвикателства“, в който представи новите високопроизводителни технологии, характеристиките на ХЕМУС, резултатите от бенчмарк тестовете и предизвикателствата пред миграцията на приложенията. Показани бяха услугите на Националния център…

Виж още

Среща НЦВРП-LTER-BG, 16 януари 2024, ИИКТ-БАН

На 16 януари 2024 г. в сградата на ИИКТ-БАН се проведе работна среща между представители на LTER-BG, обект на НПКНИ, и НЦВРП. На срещата бяха представени двете инфраструктури, НЦВРП и LTER-BG, и бяха разгледани възможностите за сътрудничество. В срещата участваха: (а) представители на LTER-BG: Светла Дончева (ръководител на LTER-BG), Радка Фикова, Кремена Гочева, Людмила Лозанова,…

Виж още

Суперкомпютърът ХЕМУС вече е въведен в експлоатация в ИИКТ

През октомври 2023 г. беше въведен в експлоатация новият петаскейл суперкомпютър ХЕМУС в ИИКТ-БАН. Суперкомпютърът ХЕМУС има пикова (теоретична) производителност от над 3 PetaFlops, 148 броя сървъри (разпределени в две подсистеми) и неблокираща InfiniBand свързаност. Подсистемата с универсални многоядрени процесори се състои от 128 двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL220n Gen10 Plus с директно течно охлаждане…

Виж още

Семинар „Високопроизводителни изчисления за математиката и нейните приложения“, 28 юни 2023, София

На 28 юни 2023 г. (сряда) Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания (НЦВРП) организира работен семинар “Високопроизводителни изчисления за математиката и нейните приложения“, който е фокусиран върху внедряването на високопроизводителни пресмятания (ВПП) в математиката и нейните приложения. Домакин на събитието е Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките. С нарастващата нужда от…

Виж още