Обучение “Оптимизация на приложения върху суперкомпютър ХЕМУС“, 20.06.2024, в рамките на NMSCAA”24 (ще има и ОНЛАЙН достъп)

На 20 юни 2024 г. в рамките на международната конференция  “Numerical Methods for Scientific Computations and Advanced Applications” (NMSCAA’24), 17-21 юни 2024 г., Созопол, България, https://parallel.bas.bg/Conferences/nmscaa24/, ще се проведе обучение в две части:“Оптимизация на приложения върху суперкомпютър ХЕМУС“, и „Крей: програмна среда“. За участниците в конференцията обучението ще се проведе присъствено в Обучителния Център на…

Детайли

Обучение “Оптимизация на приложения върху суперкомпютър ХЕМУС“, 20.06.2024, в рамките на NMSCAA”24 (ще има и ОНЛАЙН достъп)

На 20 юни 2024 г. в рамките на международната конференция  “Numerical Methods for Scientific Computations and Advanced Applications” (NMSCAA’24), 17-21 юни 2024 г., Созопол, България, https://parallel.bas.bg/Conferences/nmscaa24/, ще се проведе обучение в две части:“Оптимизация на приложения върху суперкомпютър ХЕМУС“, и „Крей: програмна среда“. За участниците в конференцията обучението ще се проведе присъствено в Обучителния Център на…

Детайли

Консултации за потребители и разработчици на приложения на тема “Генератори на квази-случайни числа“, май 2024, ИИКТ

През месец май 2024 г. се организират две консултации за потребители и разработчици на приложения с използване на високопроизводителни пресмятания на тема “Паралелни генератори на квази-случайни числа“. Консултациите ще се проведат присъствено в сградата на ИИКТ (ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А) на 14 май (част 1) и 21 май 2024 (част 2), от 14…

Детайли

Сътрудничество между НЦВРП и НГИЦ

През м. април 2024 г. се проведоха работни срещи между представители на ИИКТ-БАН (координатор на НЦВРП, http://nchdc.acad.bg/) и представители на НИГГГ-БАН (координатор на НГИЦ, https://ngic.bg/) относно предоставяне на хостинг услуги на суперкомпютъра Авитохол за нуждите на НГИЦ . Авитохол е основната суперкомпютърна система на НЦВРП, която предоставя прозрачен и сигурен достъп и услуги на другите…

Детайли

53-ТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ

В началото на м. април (1-5 април 2024 г.) в Боровец се проведе 53-тата Пролетна сесия на Съюза на математиците в България (СМБ). Програмата включваше доклади по покана, юбилейни доклади и научни съобщения в три секции, както и дискусии по актуални теми в областта на математиката, информатиката и информационните технологии . На проведената в рамките…

Детайли

Посещение в Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ-БАН и обучителен семинар за студенти от Университета по хранителни технологии – Пловдив, 1 април 2024

Студенти по специалност Компютърни системи и технологии от УХТ-Пловдив, ръководени от  проф. Атанаска Босакова-Арденска, посетиха ИИКТ-БАН на 1 април 2024 г. за изнесено обучение. Групата беше посрещната от проф. Емануил Атанасов и експертите Мария Дурчова и Александър Кирилов. Програмата включваше: Посещение в Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ-БАН Обучителен семинар Студентите бяха запознати с високопроизводителните…

Детайли

Посещение в Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ-БАН и обучителен семинар за студенти от Университета по хранителни технологии – Пловдив, 1 април 2024

Студенти по специалност Компютърни системи и технологии от УХТ-Пловдив, ръководени от  проф. Атанаска Босакова-Арденска, посетиха ИИКТ-БАН на 1 април 2024 г. за изнесено обучение. Групата беше посрещната от проф. Емануил Атанасов и експертите Мария Дурчова и Александър Кирилов. Програмата включваше: Посещение в Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ-БАН Обучителен семинар Студентите бяха запознати с високопроизводителните…

Детайли

Обучителен семинар “HPC storage in Data Centre”, 26 март 2024, ИИКТ

На 26 март (вторник) в сградата на ИИКТ-БАН, зала 105, бл. 25А, от 15 ч, ще се проведе обучителен семинар на тема “HPC storage in Data Centre”. Ще бъдат представени нови разпределени файлови системи и организацията на достъп до системите за съхранение на данни в Дейта центъра на ИИКТ.

Обучение за докторанти и млади учени „Високопроизводителни пресмятания с използване на ХЕМУС“, 29 март 2024, ИИКТ

Ежегодният обучителен курс за докторанти и млади учени в областта на високопроизводителните пресмятания ще се проведе присъствено на 29 март 2024 година /петък/ в ИИКТ-БАН (зала 105 на бл. 25А) от 14:00 до 17:00 часа. Темата на курса е: Високопроизводителни пресмятания с използване на ХЕМУС Програмата включва: 1. Запознаване със суперкомпютъра ХЕМУС 2. Програмиране с…

Детайли

Панаир на науката и иновациите – Innofair 2024

На 17 февруари 2024 година (събота) се проведе ежегодният Панаир на науката и иновациите – Innofair 2024, организиран от Института по математика и информатика в партньорство с Клуб Млади Таланти. Научният панаир цели да открие научни таланти сред младежите на възраст 14-19 години, да съдейства в бъдещото им развитие и да даде международен форум на…

Детайли