11-та конференция AMITANS, 20-25 Юни 2019г., Албена, България

11-та конференция на Евроамериканския консорциум за насърчаване прилагането на математиката в техническите и природни науки ще се проведе в Албена, България, на 20-25 юни 2019 г. За повече информация кликнете тук.

Детайли

12-та Международна конференция Large-Scale Scientific Computations LSSC’19, 10 – 14 юни 2019, Созопол, България

В периода 10 – 14 юни 2019 г. в Созопол ще се проведе 12-та Международна конференция Large-Scale Scientific Computations LSSC’19. LSSC’19 се организира от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките в сътрудничество с община Созопол. За повече информация кликнете тук.

Детайли

Публично представяне на проект “Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии”, 16.10.2018

На 16.10.2018 в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) се проведе публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ). Събитието беше предшествано от пресконференция в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“. Проектът се финансира по Оперативна…

Детайли

Tenth Jubilee Conference of the Euro-American Consortium for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences, Albena, Bulgaria, June 20-25, 2018

The accents of the conference will be on Mathematical Physics, Solitons and Transport Processes, Numerical Methods, Scientific Computing, Continuum Mechanics, Applied Analysis, Applied Physics,  Biomathematics, which can be complemented by some specific topics in contributed special sessions. For more information click here.

Детайли

Международна конференция “e-Infrastructures for excellent science in Southeast Europe and Eastern Mediterranean” (e-Infra4SEEM’18) , 15-16 май 2018, София

Конференцията e-Infra4SEEM’18 се проведе в София, на 15-16 май 2018. Конференцията предостави уникална възножност за регионални учени да покажат своята работа в избрани изследователски области, които са от значение за региона, както и презентира последните постижения, постигнати от сътрудничество на страните от Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, в областта на е-инфраструктурата и тяхната употреба. Конференцията бе разделена…

Детайли

e-IRG workshop, 14-15 May 2018, Sofia

The 2018 first Open e-IRG Workshop under Bulgarian EU Presidency was held in Sofia, Bulgaria, on 14-15 May 2018 in the Grand Hotel Sofia, focusing on EuroHPC and the development of e-Infrastructures in South-Eastern European (SEE) and Eastern-Mediterranean (EM) region. For more information click here SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY…

Детайли

Shaping Europe’s Digital Future – Bulgarian Presidency event on High Performance Computing Sofia, 19 April 2018

“Shaping Europe’s Digital Future – High Performance Computing for Extreme Scale Scientific and Industrial Applications” is a Bulgarian Presidency event on High Performance Computing. It will take place on 19 April 2018 at the National Palace of Culture, Sofia, Bulgaria and it is co-organised with the European Commission. For registration, the programme and more information…

Детайли

Young Researchers Event: Brain models and Computation for Brain Medicine Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria Sofia, 18 April 2018

This event is open to the entire scientific community but especially targets young researchers. “Young Researchers Event: Brain models and Computation for Brain Medicine” is a  Bulgarian Presidency event on Human Brain Project and High Performance Computing, organised with the support of the European Commission. It will take place on 18 April 2018 at the Big…

Детайли