Партньор СУ
Административни данни
Име на системата PhysOn
Кратко описание на системата Високо производителен изчислителен клъстер
Собственик СУ
Технически спецификации
Брой сървъри 34
Спецификация на сървъра SuperMicro CPU-Quad, SuperMicro CPU-Quad с изчислителни графични карти, Сервизен сървър Supermicro
Спецификация на процесора Xeon 5335; Xeon 5420; Xeon E5-2620; Xeon E5-2650v4; Xeon E5-2699v3; Xeon Gold 6240; Tesla M2090
CPU ядра на сървърa 8; 8; 12; 24; 36; 18
Памет на сървърa 16GB; 16GB; 64GB; 96GB; 128GB;
Общ брой CPU ядра 312
Максимален брой паралелни процеси на един процесор 240
Тип на свързване Infiniband DDR & FDR & EDR
Закъснение при свързване 1.1 to 1.5 μs
Свързваща лента 20 – 56 Gbps & 56 – 100 Gbps
Тип на локалната файлова система NFS & Lustre
Общо съхранение на данни 48TB
Тип ускорители nVidia Tesla M2090 & K80
Брой на ядрата 6200
Ускорители на сървър 2
Сървъри, оборудвани с ускорители 1
Макс. производителност (Tflops, двойна точност) 3.5
Реална производителност (Tflops, двойна точност) 3.2
Операционна система Ubuntu and CentOS
Версия 16.06 LTE ; 7x
Система за управление на задачите Sun Grid Engine & Slurm
Средства за разработка Intel Vtune, Eclipse (incl. Intel XE support, PyDev, Photran), Nsight Eclipse (CUDA support), Nvidia Visual Profiler, Intel Inspector, Jupyter Notebook, Jupyter Console, PyCharm, git
Компилатори и библиотеки Компилатори: Intel Compilers, PGI Compilers, GNU C/C++/Fortran Compilers, OpenJDK; Интерпретатори: Python 2.7.x (Intel), Python 2.7.x (GCC), Intel Python 3, Python 3.6.x (GCC), TCL 8.5 (GCC), Perl 5.16 (GCC), Julia 1.1; Библиотеки/модули/добавки: Intel MKL, Intel DAAL, OpenMPI (Intel), OpenMPI (GCC), MPICH2 (Intel), MPICH2(GCC), HDF5 (Intel), HDF5+MPI (Intel), HDF5(GCC), NetCDF (Intel), NetCDF(GCC), PyDAAL, NumPy, SciPy, H5py, PyTables, mpi4py, pandas, matplotlib, sympy, tensorflow-gpu, MDAnalysis, OpenVINO, CUDA+cuDNN (8.x,9.x,10.x)
Приложен софтуер GROMACS, Quantum Espresso, ABINIT, CP2K, elk, WRF, Maple, Matlab, Mathematica, Siesta, Kshell, GAUSSIAN, LAMMPS, Tensorflow (with GPU support, on Intel Python 3), NAMD, CHARMM, PG-Storm, BIOVIA Materials Studio, ADMS-Urban/EMIT, Matlab 2020, Serpent
Мрежови Комутатори

Melanox Infiniband 36p – 1 бр DDR/FDR,

Melanox Infiniband 36p – 1 бр EDR,

NETGEAR GS 724T 24p – 1бр,

NETGEAR GS 748T 48p – 1бр,

ZTE ZHR10 48p – 1бр