Суперкомпютърът ХЕМУС вече е въведен в експлоатация в ИИКТ

През октомври 2023 г. беше въведен в експлоатация новият петаскейл суперкомпютър ХЕМУС в ИИКТ-БАН. Суперкомпютърът ХЕМУС има пикова (теоретична) производителност от над 3 PetaFlops, 148 броя сървъри (разпределени в две подсистеми) и неблокираща InfiniBand свързаност. Подсистемата с универсални многоядрени процесори се състои от 128 двупроцесорни сървъри HPE ProLiant XL220n Gen10 Plus с директно течно охлаждане…

Виж още