R е език и среда за статистически изчисления и графики, подобен на езика S. R може да се разглежда като негова различна имплементация. Има някои важни разлики, но много код, написан за S работи без промяна в R.

R предоставя голямо разнообразие от статистични (линейно и нелинейно моделиране, класически статистически тестове, анализ на времеви редове, класификация, групиране, …) и графични техники и освен това е изключително разширяем. Една от силните страни на R е лекотата, с която могат да се произвеждат добре проектирани графики за публикуване, включително математически символи и формули, където е необходимо.

версии 3.25(Very, Very Secure Dishes); 3.30(Supposedly Educational)
лиценз 2-ра версия на общ публичен лиценз на GNU
уебсайт R Project
помощ наръчници, получаване на помощ с R