Python е лесен за използване и мощен обектно-ориентиран програмен език от високо ниво, сравним с Perl, Ruby, Scheme или Java.

версии2.6.6(системна), 2.7.11(достъпнакатомодул), 3.6.0
лицензсъвместим с GNU General Public Licence 
websiteсайт на Python
помощдокументи, наръчник на начинаещия, наръчник на програмиста