PETSc е набор от структури oт данни и програми за мащабируемото (MPI паралелно)  решение на научните приложения, моделирано чрез частични диференциални уравнения. Предлага се като модул.

версия 3.6.3
лиценз
2-clause BSD license
уебсайт PETSc
помощ  документи, ръководство(pdf),