GNU Octave е език за програмиране от високо ниво, предимно предназначен за числени изчисления. Той осигурява удобен интерфейс за командния ред за решаване на линейни и нелинейни числени задачи и за извършване на други експерименти, използвайки език, който е почти изцяло съвместим с Matlab. Може да се използва и batch ориентирано.

GNU Octave съдържа широк набор инструменти за решаване на често срещани проблеми в линейна алгебра, откриване на корените на нелинейни уравнения, интегриране на обикновени функции, манипулиране на полиноми и интегриране на обикновени диференциални и диференциално-алгебрични уравнения. Функционалността му лесно се чрез потребителски дефинирани функции, написани на собствения език на Octave, или чрез използване на динамично заредени модули, написани на C ++, C, Fortran или други езици.

 

версия  4.0.3
лиценз  Общ публичен лиценз на GNU
website  GNU Octave
help  документи