NetCDF ( абревиатура от network Common Data Form) е свободно разпространявана колекция от библиотеки с данни и самостоятелно описващи, машинно независими формати за данни, които поддържат създаването, достъпа и споделянето на масиви от научни данни. Достъпен е като модул.

версияv.4.3.2
лицензnetCDF copyright
уебсайтnetCDF
помощdocs, user guide, tutorial, programming notes