ПроектИнститутР-л на бълг. колективНомер
Разработване и изследване на квази-Монте Карло алгоритми за екстремно паралелни компютърни системи, финансиран от ФНИ, 2014 – 2017ИИКТ-БАНДоц. Т. Гюров#ДФНИ-И02/8
Оценка на състоянието на популацията на кафявата мечка в България на база на математически, статистически и биологични анализи на данни от мониторинги, Финансиран от ПУДООС, 2013 – 2015ИИКТ-БАНДоц. Т. Гюров#Д9190
Паралелни и разпределени изчислителни приложенияИИКТ-БАНДоц. И. Лирков
Числени методи за свързани системи и компютърно моделиране в биомедицината и екологиятаИИКТ-БАНДоц. К. Георгиев#ДФНИ-И01/5
Ефективни паралелни алгоритми за големи изчислителни задачи, ФНИ, 2015 – 2016ИИКТ-БАНПроф. И. Димов#ДФНИ-И02/20
Ефективни числени методи и паралелни алгоритми за динамичен анализ на тънкостенни еластични конструкции, 2016 – 2017ИИКТ-БАНГл. ас. д-р С. Стойков229/18.02.2016
Подготовка на операционен числен физически модел на Черно мореФизически факултет-СУДоц. Е. Пенева
Динамика, механизми и последователност на свързване на белтъците, отговорни за поправката на ДНК в живи клеткиИМБ-БАНДоц. С. Стойнов#ДФНИ-Б02/16
Моделиране на каталитични системиХимически факултет-СУПроф. Г. Вайсилов
Нови математически методи за машинно обучение с приложение в съвременните технологии за генетично секвениранеИМИ-БАНПроф. Е. Стоименова#ДФНИ-И02/19
Фундаментални изследвания на стохастични разклоняващи се процеси – гранично поведение, статистични изводи и приложенияФМИ-СУПроф. М. Божкова#ДФНИ-И02