Intel® Math Kernel (Intel® MKL) е високо оптимизирана библиотека с математически функции за инженерни, научни и финансови приложения, които изискват максимална производителност.

MKL се инсталиран на Avitohol. MKL осигурява високо оптимизирани реализации на:

Части от библиотеката поддържат нишки или паралелизъм с разпределена памет. Чрез задаване на променливата на средата MKL_MIC_ENABLE на 1, например чрез

MKL_MIC_ENABLE = 1

В bash shell, може да се даде възможност за автоматично изпращане на някои библиотечни процедури до Xeon Phi копроцесорите, които са налични.

версия 2017 update 2
лиценз Intel Simplified Software License
уебсайт
помощ

наръчник на програмиста,

how to use mkl automatic offload