Файловата система Lustre® е паралелна файлова система с отворен код. Основното предимство на Lustre над други като NFS и SAN е това, чe осигурява:

  • голяма скалируемост както в в капацитета за съхранение, така и в производителността;
  • глобално именно пространство и способността да се разпространяват много големи файлове в много възли.

Тъй като за клъстерите е типично големи файлове да се споделят в много на брой възли , паралелна файлова система, е идеална за HPC системи от висок клас при входно/изходни операции.

Директорията /home на системата Авитохол е от тип Lustre файлова система. Понастоящем тя се предоставя само от две OST. Това означава, че един голям файл може да се обслужва от два сървъра за съхранение, ако този файл е създаден по подходящ начин. За да конвертирате директория към “stripe” файлове по този начин:

lfs setstripe <filename|dirname> --count 2

за задаване на файл или директория, използвайки striping с 2 OSTs паралелно. Препоръчително е ако се очаква високи нива на входно/изходни операции с файловете на конкретната директория. Листерната файлова система е оптимизирана за обработка на големи файлове. Това означава, че създаването на голямо количество малки файлове може да е относително бавно.

версия 2.7.63
лиценз
GNU General Public License 2.0
уебсайт Lustre
помощ ръководство(html, pdf, epub)