Intel VTune ™ Amplifier поддържа профилирането и оценката на характеристиките за ефективност на програмите с една и множество нишки на всички хардуерни платформи, базирани на Intel.

Intel VTune ™ Amplifier помага да се използват всички възможности за разширено профилиране с лесен за използване от потребителите интерфейс. За мултимедийни приложения с неговите мощни инструменти се настройват OpenCL и GPU.

версии VTune Amplifier XE 2017 Update 2(2017.2.0.499904), 2015, 2016
лиценз
уебсайт Intel VTune/Amplifier
помощ наръчник на потребителя, обучение