HDF5 е технологичен пакет, който прави възможно управлението на изключително големи и сложни колекции от данни. Този пакет включва: