На най-ниското си ниво, HDF е физически файлов формат за съхраняване на научни данни. На най-високото си ниво, HDF е колекция от инструменти и приложения за манипулиране, отваряне и анализиране на данни в HDF файлове. Между тези нива, HDF е софтуерна библиотека, която предоставя API на високо ниво и интерфейс за данни на ниско ниво.

Интерфейсите за програмиране на приложения

Те включват набор от рутинни процедури за съхраняване и достъп до конкретен тип данни(API). Те са достъпни както в C, така и в Fortran.
Типовете структура на данните, поддържани от HDF, са набори от научни данни (SD и DFSD API), растерни изображения (общи, 8-битови, 24-битови API), цветни палитри, записи на текст и Vdatas и Vgroups.

 

версия 4.2.11
лиценз
Copyright Notice and License Terms for HDF Software Library and Utilities
уебсайт HDF4
помощ наръчник на потребителя(html, pdf), (html, pdf), примери