GNU Scientific Library (GSL) е числена библиотека за  C и C++ програми(интерфейсът FGSL FORTRAN е инсталиран). GSL осигурява широк спектър от математически програми като генератори на произволни числа, специални функции и минимизиране на най-малките квадрати. Инсталирано като част от операционната система.

версия2.1
лицензGNU General Public Licence
уебсайтGSL
помощупътване (htmlpdf), упътване бета(html, pdf)