19 IEEE международна конференция QRS 2019, 22-26 юли 2019, София

19-тата IEEE международна конференция Software Quality, Reliability and Security (QRS 2019) ще се проведе в София, България, в периода 22-26 юли 2019. Тази конференция предоставя на инженерите от индустрията и на учените от академичните среди платформа за представяне на тяхната текуща работа и получените резултати и за обсъждане на най-добрите и най-ефективни техники за разработване…

Виж още

Излезли от печат

Atanassov, E., Gurov, T., Durchova, M., Ivanovska, S., Karaivanova, A.. Study of Scalability and Energy Efficiency of QMC Algorithmd on Hybrid HPC Systems. Proceedings of Int. Conf. “Numerical methods for Scientific Computations and Advanced Applications” (NMSCAA’18 ), ed. Kr. Georgiev, Fastprint, 2018, pp. 6-9, ISBN:978-954-91700-7-8.   Atanassov, E, Gurov, T, Ivanovska, S, Karaivanova, A, Simchev, T.,…

Виж още