Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Публично представяне на проект “Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии”, 16.10.2018

октомври 22, 2018 @ 08:00 - 17:00

На 16.10.2018 в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) се проведе публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ).
Събитието беше предшествано от пресконференция в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861.12 лева, от които 24 952 481.95 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие и 4 403 379.17 лева (15%) са национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура.

ЦВП по Информатика и ИКТ се изгражда от консорциум, включващ:

  • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация);
  • Институт по математика и информатика – БАН;
  • Институт по механика – БАН;
  • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН;
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
  • Медицински университет – София;
  • Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори.

Специфичните цели на проекта:

а) Изграждане на модерна електронна инфраструктура: компютърни системи, ресурси за съхранение на данни и услуги и осигуряване на достъп на изследователите в България;

б) Интегриране на отделните слоеве на е-инфраструктура със стандартизирани и специфични за отделните научни общности услуги, с цел създаване на виртуална изследователска среда;

в) Стимулиране на изграждането на висок научен капацитет в България и насърчаване на интердисциплинарни подходи;

г) Осигуряване на функции, позволяващи управление на данни за научните общности;

д) Осигуряване на програми за подпомагане и обучение за потребителите в България;

е) Създаване на условия за провеждане на научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти.

Детайли

Дата:
октомври 22, 2018
Час:
08:00 - 17:00