Издаване на цифрови сертификати: www.ca.acad.bg – българският сертифициращ орган BG.ACAD CA се поддържа от ИИКТ-БАН и издава безплатно цифрови сертификати на изследователите в България.