От 2015 година в Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ-БАН в режим 24/7/365 работи суперкомпютър „АВИТОХОЛ“ – номер 331 в класацията ТОП500 от юни 2015. В началото на 2021 година суперкомпютърът беше разширен с 6 петафлопа дискова памет. В предаването Бизнес.БГ  от 10.03.2021 по БНТ1 проф. Светозар Маргенов представи новите възможности на „АВИТОХОЛ“ в резултат на бързия достъп до допълнителното диково пространство и предстоящото разширение на Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ-БАН с нови изчислителни ресурси по договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ от  процедурата „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Същевременно в София ТехПарк започна инсталация на новия суперкомпютър „Дискавърър“, който се очаква да бъде включен в класацията на ТОП500  през юни 2021. Проектът за високопроизводителната машина се изпълнява от консорциум „Петаскейл суперкомпютър – България“ с водещ партньор „София Тех Парк“ АД. Кандидатурата на българския консорциум беше одобрена по процедура на EuroHPC Joint Undertaking, чрез която бяха избрани 8 европейски локации, на чиято територия да бъдат изградени суперкомпютри, които да надградят изчислителната мощ на Европа. Повече информация за суперкомпютър „Дискавърър“ може да намерите тук. , както и видеото на БНТ.